Colná deklarácia

Image

Služby colnej deklarácie poskytujeme v rámci Colných úradov v celej Bratislave:

S poľutovaním oznamujeme, že
od 01. 11. 2021, spoločnosť Eurospedit SK s. r. o.
ukončila poskytovanie služieb colnej deklarácie.

IMPORT / dovoz tovaru z tretích krajín,

EXPORT / vývoz tovaru do tretích krajín,

IMPORT, EXPORT / zabezpečenie colného dlhu,

INTRASTAT-SK / spracovanie štatistického hlásenia.

Našu kanceláriu nájdete v priestoroch pošty č. 59 na Tomášikovej ulici v Bratislave,

kde sa nachádza aj vyclievanie stredisko Slovenskej pošty a Colný úrad Bratislava - pošta.

Viac info:
posta@eurospedit.sk /  coldek@eurospedit.sk

+421 948 36 36 43     /     +421 948 36 21 05