Eurospedit SK s.r.o. | colná deklarácia
350
page-template-default,page,page-id-350,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.2,vc_responsive
colnadeklaracia

coldek@eurospedit.sk
+421 948 08 66 55

COLNÁ DEKLARÁCIA

Služby colnej deklarácie poskytujeme v rámci Colných úradov v celej Bratislave.

Našu kanceláriu nájdete v priestoroch pošty č. 59 na Tomášikovej ulici v Bratislave,

kde sa nachádza aj vyclievanie stredisko Slovenskej pošty a PCÚ Bratislava-pošta.

IMPORT / dovoz tovaru z tretích krajín:

•    vystavenie tlačiva JCD (jednotný colný doklad), tlačiva dJCD (doplnkový jednotný colný doklad)

•    zaraďovanie tovarov podľa položiek kombinovanej colnej nomenklatúry,

•    zastupovanie v colnom konaní,

•    zabezpečenie colného dlhu v plej výške po dobu 10 kalendárnych dní,

•    vystavenie deklarácie colnej hodnoty, doplnkovej deklarácie colnej hodnoty,

•    zabezpečenie kontroly RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa SR).

EXPORT / vývoz tovaru do tretích krajín:

•    vystavenie tlačiva Európske spoločenstvo v elektronickej forme,

•    zaraďovanie tovarov podľa položiek kombinovanej colnej nomenklatúry,

•    vystavenie tlačiva T1, T2 v elektronickej forme,

•    vypísanie tlačiva TIR CARNET a vystavenie tlačiva TIR CARNET v elektronickej forme,

•    vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru EUR1, vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru ATR pre Turecko,

•    vystavenie medzinárodného cestného prepravného listu CMR.

INTRASTAT-SK:

•    spracovanie štatistického hlásenia

INTRASTAT-SK pre spravodajské jednotky,

•    zaraďovanie tovarov podľa položiek kombinovanej colnej nomenklatúry,

•    odoslanie hlásení v elektronickej podobe na Colný a Štatistický úrad.