Prekládka tovaru

Image

PREKLÁDKA A
MANIPULÁCIA TOVARU

Využite možnosť prekládky a manipulácie tovaru medzi vozidlami ako aj správne uloženie tovaru na vozidlo a vyhnite sa zbytočným možným problémom na cestných komunikáciách.

Viac info:
info@eurospedit.sk
+421 905 44 93 77